NIC O NAS BEZ NAS

Seminarium w Szemudzie w sprawie budowy S6. Dzięki staraniu władz samorządów naszego regionu z aktywnym wsparciem wszystkich organizacji biznesowych (w tym naszej Izby) rząd RP podjął decyzję dotyczącą budowy części nowej drogi ekspresowej (tzw. „Trasy Kaszubskiej”) S6 na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do Bożegopola.

W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud, pan Ryszard Kalkowski w dniu 10 lipca w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zorganizował seminarium na którym poruszane były m.in. aspekty dotyczące rozwoju inwestycyjnego gminy, oraz możliwości jakie się otwierają dla  firm i właścicieli nieruchomości w kontekście budowy trasy S6. Nasza Izba została także zaproszona do udziału w Seminarium. Izbę reprezentowali prezes Jacek Pomieczyński, członek rady Izby kolega Marek Kwiatkowski, oraz kolega  Roman Grzenkowicz (także jako szef rady nadzorczej PSB).  Wśród zaproszonych gości  byli  m.in. starosta wejherowski pani Gabriela Lisius, senator RP pan Kazimierz Kleina, wójt gminy Tarnowo Podgórne, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Invest GDA Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Pomorza S.A., „Pracodawcy Pomorza”, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot, Kaszubski Związek Pracodawców.

Podczas seminarium zaproszeni goście prezentowali swoje opinie i uwagi dotyczące wielu aspektów budowy nowej drogi ekspresowej. Padały stwierdzenia, że budowa której koszty wyniosą ponad 2 mld zł jest szansą na szybki rozwój gminy Szemud, oraz dla firm lokalnych, które będą zaangażowane w budowę. Na zakończenie spotkania, podczas bankietu prezes izby uzyskał zapewnienie wójta gminy o chęci współpracy Gminy Szemud z „Nordą” w zakresie informowania przedsiębiorców o bieżących działaniach w temacie budowy S6.

 

Najnowsze informacje: