NOWY CZŁONEK W IZBIE

Rada Izby na posiedzeniu w dniu 02 kwietnia 2019 r. przyjęła w poczet naszych członków firmę KA-MED. Jest to firma  o charakterze rodzinnym, kapitale polskim, mocno zakorzeniona w województwie pomorskim.  Firma działa od 2004 roku i posiada gabinety protetyki słuchu w Gdyni, Rumii, Wejherowie i Lęborku.
Celem firmy jest pomoc osobom niedosłyszącym w lepszym słyszeniu, podniesienie jakości ich życia i przywrócenie normalnej komunikacji.

 

Najnowsze informacje: