Opłaty z tytułu przynależności do Izby.

Wpisowe (jednorazowo):  200 PLN

Składka miesięczna:

  • firmy mikro, małe według rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 i stosowanej przez rząd RP podczas programu Tarcz PFR w roku 2020 – 150 PLN
  • pozostałe firmy – 180 PLN

Opłaty należy regulować na konto Izby:

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, nr rachunku: 69 8350 0004 0000 0111 2000 0010