Opłaty z tytułu przynależności do Izby.

wpisowe – 200 zł (jednorazowo)

Składka miesięczna:

  • firmy zatrudniające do 20 pracowników – 80 zł
  • firmy zatrudniające od 21 do 50 pracowników – 130 zł
  • firmy zatrudniające od 51 pracowników – 150 zł

Opłaty należy przesyłać na konto Izby.

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, nr rachunku: 69 8350 0004 0000 0111 2000 0010