OTWARCIE NOWEJ FABRYKI FIRMY „ MARKISOL”

„MARKISOL” to już znana, ceniona, światowa marka, to firma z tradycją zatrudniająca wielu oddanych pracowników. „Ludzie kreują idee, ludzie są motorem każdego biznesu, firma to ludzie”.

Przecięcia wstegi dokonują od lewej: Prezes zarządu Kimmo Karlsson, oraz członkowie zarządu: Tomasz Lemke, Bosse Persson, Mattias Andersson, Mats Johansso

W związku z otwarciem nowej fabryki ,w imieniu członków Regionalnej Izby Przedsiębiorców „NORDA Zarządowi firmy „Markisol” oraz jej wszystkim pracownikom gratulacje złożył Prezes Izby Pan Jacek Pomieczyński.

Prezes „Nordy” Jacek Pomieczyński wręcza Zarządowi „Markisolu” dyplom „Granitowego Stolema”
Prezes „Nordy” Jacek Pomieczyński wręcza Zarządowi „Markisolu” dyplom „Granitowego Stolema”

Szczególne wyrazy uznania Prezes Izby przekazał Panu Bo Sven Persson
wizjonerowi i założycielowi firmy „Markisol” z okazji 50  lat prowadzenia działalności biznesowej.

Jesteśmy dumni i dziękujemy, że szwedzki kapitał wybrał właśnie nasz teren do dalszej ekspansji i że to tu powstała nowa inwestycja firmy.

Grupa „ABBA” uświetnia uroczystość otwarcia
Grupa „ABBA” uświetnia uroczystość otwarcia

Ze względu na wniesiony wkład w rozwój przedsiębiorczości  w naszym regionie Regionalna Izba Przedsiębiorców „NORDA” przyznała firmie „Markisol” najwyższe wyróżnienie naszej organizacji: „DYPLOM GRANITOWEGO STOLEMA

Najnowsze informacje: