OTWARCIE WYREMONTOWANEJ PORADNI ONKOLOGICZNEJ

We czwartek 13 kwietnia w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej Poradni Onkologicznej. Większość prac została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu darczyńców.

W ramach kolejnego etapu trwającej od kilku lat rozbudowy oraz modernizacji Poradni Onkologicznej, odnowiono 2 gabinety lekarskie które po odświeżeniu i wymalowaniu wyposażono w nowe meble. Wyremontowano również korytarz – pomalowano ściany, położono nową wykładzinę, wymieniono sufit wraz z oświetleniem, postawiono ściankę działową oddzielającą poradnie od głównego korytarza i zamontowano nowe drzwi.

Na zrealizowane prace wejherowski szpital wyasygnował kwotę 8,7 tys. zł. Większość kosztów pokryli sponsorzy i darczyńcy, z których największymi byli Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie – 28,2 tys. zł oraz Stowarzyszenie „Onkologia dla Pomorza” – 20,8 tys. zł. Oprócz gotówki darczyńcy przekazali także nieodpłatnie  materiały budowlane i wykończeniowe.
Podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej Poradni Onkologicznej, kierownik poradni dr Krzysztof Adamowicz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz modernizacji Poradni Onkologicznej szpitala w Wejherowie. Dzięki temu placówka spełniać będzie nowoczesne standardy opieki medycznej. Poprawiły się warunki, w jakich pacjenci onkologiczni oczekują na wizytę oraz komfort pracy personelu medycznego.
Na zakończenie spotkania dr Krzysztof Adamowicz przybliżył zebranym tematykę profilaktyki raka oraz problematykę szkodliwości palenia tytoniu oraz przedstawił historię Poradni i jej rozbudowy.

Najnowsze informacje: