POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, przy współpracy z Polskim Rejestrem Statków SA, po raz XX organizują konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości. Jego celem jest popularyzacja wśród organizacji Pomorza myślenia i działania w duchu doskonalenia jakości i zrównoważonego rozwoju, a także promocja zarządzania organizacją oparta na koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management).

Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie organizacjom, które prezentują swoje zaangażowanie w zarządzanie jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia i zrównoważonego rozwoju oraz dążą do poziomu najlepszych organizacji w Europie.  Nagroda jest przyznawana jako zespołowa, w następujących kategoriach: mikro-, małych-, średnich, i dużych organizacji, a także w kategorii organizacji publicznych.

2016-07-12 8 NOT plakat B1

Konkurs ma zachęcić firmy do doskonalenia procesów zarządczych i ułatwić osiągnięcie sukcesu na rynku krajowym i międzynarodowym.

Każdy uczestnik Konkursu bierze udział w szkoleniu z zakresu zasad modelu doskonałości oraz otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 30 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z terminarzem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej organizatora: TUTAJ

Najnowsze informacje: