POSIEDZENIE RADY IZBY

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem wszystkich członków Izby, ostatnie posiedzenie Rada Izby poświęciła przygotowaniom do tego corocznego spotkania.

Podsumowane zostały dotychczasowe działania Izby oraz  przeanalizowane zostały przychody i koszty naszej organizacji. W pełni gotowi spotykamy się na Walnym Zgromadzeniu 24 maja 2018 r.

Najnowsze informacje: