PREZES KIG GOŚCIEM NASZEJ IZBY

11 lutego 2011 r. gościł w ratuszu wraz ze współpracownikami prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski.

Prezes Andrzej Arendarski pochlebnie wyraził się o inicjatywach gospodarczych podejmowanych na terenie Wejherowa i zaprosił prezydenta Krzysztofa Hildebrandta oraz Leszka Glazę na Kongres Innowacyjnej Gospodarki, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 6-7 czerwca br. Goście interesowali się rozwojem przedsiębiorczości w mieście a szczególnie konkursem Pomorski Biznesplan.

O funkcjonowaniu corocznego konkursu na najlepszy biznesplan mówił jego organizator Leszek Glaza, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Miasta oraz prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie.
– Od 6 lat organizację Biznesplanu finansuje samorząd miejski, który stworzył przychylną atmosferę dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście. My, jako przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji, wnosimy swoją pracę, zaś Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni daje wiedzę. Dzięki temu uczestnicy konkursu wzbogaceni o niezbędną wiedzę i umiejętności mogą zakładać i rozwijać swoje firmy. Dodam jeszcze, że laureaci Biznesplanu założyli w Wejherowie Klub Młodego Przedsiębiorcy – mówi Leszek Glaza.

Goście  zwiedzili ratusz i miasto. Odwiedzili także siedzibę Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie

Najnowsze informacje: