POWSTAŁA POWIATOWA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rada pełnić będzie funkcje opiniodawcze i doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym i promocją gospodarczą powiatu wejherowskiego.

Działalność Rady będzie wsparciem dla starosty w tworzeniu jak najlepszych warunków służących rozwojowi przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej powiatu oraz promocji nowych instrumentów wspierających rozwój gospodarczo-społeczny.
Na pierwszym posiedzeniu starosta wręczyła akty powołania członkom Powiatowej Rady Przedsiębiorczości oraz wybrano prezydium. Przewodniczącym Powiatowej Rady Przedsiębiorczości został Leszek Glaza (Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda w Wejherowie), wiceprzewodniczącym Mariusz Gustowski (Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związek Pracodawców w Wejherowie), a sekretarzem Dariusz Schmidtke (Telewizja Kablowa Chopin).

Kadencja Powiatowej Rady Przedsiębiorczości będzie trwać 2 lata.

Wybierając członków Rady posłużono  się kluczem, aby znaleźli się w niej delegaci lokalnych izb przedsiębiorców, a także największych firm działających na terenie powiatu wejherowskiego .W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele: Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związek Pracodawców w Wejherowie, Cechu Rzemiosł Różnych w Redzie oraz w Rumi, Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda w Wejherowie, Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku Biuro w Wejherowie, Pracodawców Pomorza Oddział w Wejherowie oraz w Rumi, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Elita w Wejherowie oraz właściciele firm: Graal, Balex Metal, Orlex, Porta KMI Poland, Plichta oraz Telewizji Kablowej Chopin.

Najnowsze informacje: