Rada Izby marzec 2021

W ostatnią środę, tj 3-go marca odbyła się kolejna Rada Izby. Sześciu członków było obecnych osobiście w siedzibie Izby, a trzech uczestniczyło on line.

Omówiono kilka ważnych tematów. jednym z nich było przygotowanie stanowiska Izby wobec Regionalnych Programów operacyjnych zawartych w Strategii Województwa Pomorskiego do roku 2030.

W szczególności Norda złoży zastrzeżenie, co do zintegrowania rozbudowywanej Euro Velo 10/13 od pasa nadmorskiego w kierunku południowym poprzez węzły i łączniki na trasie Euro Velo 10/13 z już istniejącym i planowanym  rozwojem lokalnych połączeń rowerowych udostępniających atrakcje turystyczne i kulturowe, wspierających trasy rowerowe o znaczeniu co najmniej regionalnym.

Pani Dorota zdała relację ze zgromadzenia członków PROT z udziałem Marszałka.

Pan Paweł Kwidziński przekazał wstępne informacje na temat ankiety skierowanej do członków Izby.

Prezes poinformował o odbytym 26-02-2021 spotkaniu w Starostwie , które dotyczyło dalszej przebudowy ul. Przemysłowej w Wejherowie. Prezes przedstawił zamiary Starostwa w zakresie realizacji całej inwestycji (Tartaczna-Przemysłowa) do końca kadencji, tj. do końca roku 2023.

Najnowsze informacje: