RADA IZBY WYBRAŁA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO

Rada Izby na posiedzeniu w dniu 04. 04. 2018 r. wybrała Dyrektora Zarządzającego. Został nim Pan Marek Kwiatkowski właściciel firmy ARGO, członek naszej Izby i Rady Izby.

Dyrektor będzie reprezentował NORDĘ w bieżących kontaktach z podmiotami i organizacjami zewnętrznymi oraz przedstawicielami władz samorządowych. Będzie również aktywnie organizował, wspierał i inicjował przedsięwzięcia około biznesowe, szkoleniowe i edukacyjne przyczyniające się do realizowania statutowych celów naszej organizacji oraz wspierających działania jej poszczególnych członków.

Najnowsze informacje: