ROZSZERZENIE PROJEKTU MTK BIZNESPLAN

Spotkanie, które dzisiaj miało miejsce w naszej siedzibie, dotyczyło rozszerzenia projektu MTK Biznesplan na cały region woj. pomorskiego.

W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszej Izbie Panów:

Włodzimierza Szordykowskiego p.o.Dyrektora  Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa pomorskiego

-Piotra Ciechowicza Wiceprezesa Zarządu agencji Rozwoju Pomorza S.A.

-Dr.Tomasza Białasa Prorektora wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

Prezydium Izby, w osobach Panów:

Leszka Glazy  -Prezesa Izby

Zbigniewa Kwidzińskiego – wiceprezesa Izby

Marka Nagórskiego wiceprezesa Izby

Spotkanie dotyczyło rozszerzenia projektu MTK Biznesplan na cały region woj. pomorskiego.

Obecni goście wykazali wielkie zainteresowanie pomysłem i zadeklarowali pomoc w jego realizacji.

 

 

Najnowsze informacje: