Rumia: nowe drogi dla inwestycji i rekreacji

W ostatnich dniach odbyły się 2 spotkania dotyczące nowych dróg w Rumii i okolicach mających na celu zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych oraz poprawę jakości tras rowerowych.

W pierwszym ze spotkań uczestniczył Prezes Izby a w drugim głównym prelegentem był członek Izby p. Jacek Pomieczyński. Władze Izby planują spotkanie członków NORDA z przedstawicielami RUMIA-INVEST w I połowie października. O ostatecznym terminie powiadomimy dodatkowo.

Najnowsze informacje: