SPOTKANIE IZBY Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU SKARBOWEGO

W związku z realizacją planu spotkań przedstawionego przez Radę Izby na Walnym Zgromadzeniu.

27 października 2016r. odbyło się spotkanie członków naszej Izby z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Spotkanie miało na celu omówienie aktualnych zmian i nowości w przepisach. Tematami wiodącymi poruszanymi przez uczestników spotkania były:

  1. Jednolity plik kontrolny – przedmiot i zakres obowiązywania.
  2. Nowe pełnomocnictwa w relacjach z Urzędem Skarbowym – kto, komu, kiedy i w jaki sposób udziela pełnomocnictwa.
  3. Uwagi i sugestie kierowane ze strony służb skarbowych do przedsiębiorców.

Najnowsze informacje: