SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z PANIĄ PREZYDENT BEATĄ RUTKIEWICZ

W wyniku inicjatywy NORDY w dniu 26 czerwca odbyło się merytoryczne spotkanie z p. Prezydent Miasta Wejherowa p. Beatą Rutkiewicz i wspierającym p. Prezydent zespołem współpracowników z Urzędu Miasta,  dotyczące wielu tematów aktualnie nurtujących przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni przedsiębiorcy nie zrzeszeni w naszej Izbie, a których interesuje temat poprawy infrastruktury drogowej w ciągu istniejącego odcinka ulicy Budowlanych. Grupa ok. 25 przedsiębiorców miała możliwość wysłuchania zamierzeń Urzędu Miasta dotyczących zmian w infrastrukturze drogowej w najbliższych 4-5 latach. Pani Prezydent przedstawiła plany dotyczące nielicznych, pozostających jeszcze w zasobach miasta, nowych terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Poruszono tematykę szans i zagrożeń dla przedsiębiorców związanych ze zbliżającym się terminem budowy Trasy Kaszubskiej, która stworzy nową trasę dla tranzytu omijającą Wejherowo. Na zakończenie spotkania ustalono, że spotkania pomiędzy p. Prezydent a przedsiębiorcami, członkami NORDY  przyjmą formułę stałych kontaktów – 2-3 razy w roku i ad hoc, gdyby wymagała tego sytuacja i potrzeby stron.

Najnowsze informacje: