Spotkanie w ratuszu

We wtorek 25 kwietnia w ratuszu miejskim, przedstawiciele Izby Norda mieli okazję spotkać się z zastępcą prezydenta Wejherowa Panią Beatą Rutkiewicz.

Celem spotkania było omówienie spraw ważnych dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz wypracowanie konstruktywnych rozwiązań i umocnienie współpracy między miastem a przedsiębiorcami.

Najnowsze informacje: