Spotkanie z Ekspertami z WSAiB na temat Sukcesji w Firmie

We wtorek 20 lutego w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedstawicieli Izby Norda z udziałem

wykładowców i ekspertów tejże Uczelni.

Celem tego spotkania było omówienie kluczowych aspektów sukcesji w firmie.

Wydarzenie to było również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów między uczestnikami.

Uważamy, że takie inicjatywy są niezbędne do promowania efektywnej współpracy pomiędzy światem akademicki a sektorem prywatnym, co może prowadzić do wzajemnego rozwoju.

Jednym z efektów spotkania jest plan powołania platformy edukacyjno-szkoleniowej pod roboczą nazwą Akademia Biznesu Norda, której zadaniem będzie wsparcie szkoleniowe i doradcze

dla członków Izby.

Najnowsze informacje: