SPOTKANIE Z MINISTREM ŁĄCZNOŚCI

Minister Łączności Marek Zdrojewski był gościem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowie.

Pan Minister wraz z Posłem  Jerzym Budnikiem, uczestniczyli w spotkaniu z naszymi przedsiębiorcami. Spotkanie to dotyczyło wzajemnej wymiany informacji na temat rozwoju środków łączności w naszym mieście i regionie.

Najnowsze informacje: