Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego 11.12.2023

Z inicjatywy Izby Norda i we współpracy z Władzami Miasta Wejherowa, zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami nauki reprezentującymi Uniwersytet Gdański.

Głównym celem spotkania było:

  • zainicjowanie Centrum Naukowego UG, umożliwiającego transfer wiedzy między UG, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i samorządem
  • poznanie możliwości badawczych i rozwojowych UG oraz możliwości współdziałania uczelni z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego
  • stworzenie przestrzeni badawczo – rozwojowej
  • przedstawienie łatwego dostępu do wiedzy eksperckiej z UG

Najnowsze informacje: