Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wyjątkową okazję bezpośrednich pytań i składania wniosków do Rzecznika miał dzisiaj Prezes Izby podczas kolejnej sesji Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło kodów PKD uprawniających lub eliminujących do możliwości skorzystania z tarczy 6.0.

Rzecznik przedstawił swój program na najbliższy rok zawarty w 10 punktach począwszy od reformy ZUS i płacy minimalnej po zmiany prawa gospodarczego.

Najnowsze informacje: