STRATEGICZNE PARTNERSTWO

Z satysfakcją informujemy o cennej inicjatywie jaką podjął jeden z członków naszej Izby, firma Zoeller Tech Sp. z o.o. z Rekowa Górnego, jeden z największych w Europie projektantów i producentów podnośników, nadwozi śmieciarek oraz pojazdów do utylizacji odpadów. Na mocy porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, powstanie tam klasa patronacka w zawodzie ślusarz – mechanik konstrukcji. Ponadto partnerzy będą podejmować wspólne działania zmierzające do takiej modyfikacji programu nauczania aby przygotowywać przyszłą kadrę pracowniczą dla firmy Zoller Tech poprzez kształcenie wykwalifikowanego personelu technicznego w ramach klasy patronackiej.

Uroczyste podpisanie porozumień miało miejsce 30 marca w siedzibie firmy Zoeller Tech w Rekowie Górnym. Pierwszym elementem było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Zoeller Tech Sp. z o.o., a Starostwem Powiatowym w Wejherowie, dotyczącego wzajemnej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego modelu szkolnictwa zawodowego. Współpraca będzie polegała na podejmowaniu wspólnych inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizacyjnej oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego. W szczególności działania te zmierzać będą do uatrakcyjnienia oferty kształcenia zawodowego dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Podpisy pod listem złożyli: w imieniu władz powiatu wejherowskiego – Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i etatowy członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski, a w imieniuZoeller Tech Prezes Zarządu Rainer Rohler.

Kolejnym elementem uroczystości było podpisanie trójstronnego porozumienie o współpracy pomiędzy Zoeller Tech, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

Umowa dotyczy podjęcia wspólnych działań w zakresie kształcenia wykwalifikowanego personelu technicznego w ramach klasy patronackiej Zoeller Tech, jaka powstanie w ZSP nr 4 już od września tego roku. W ramach współpracy realizowany będzie specjalny program nauczania w zawodzie ślusarz-mechanik konstrukcji, zgodnie z potrzebami Zoeller Tech. Ponadto szkoła oraz kadra nauczycielska otrzyma wszechstronne wsparcie merytoryczne i dydaktyczne w procesie nauczania. Realizowane będą praktyki uczniowskie, szkolenia i prezentacje nowoczesnych technologii wykorzystywanych w firmie patronackiej. Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu Zoeller Tech Sp. z o.o. Rainer Rohler, Dyrektor Generalny Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej Michael Kern oraz Dyrektor ZSP nr 4 w Wejherowie Anna Wilk.

Cieszymy się z podjęcia i sfinalizowania cennej inicjatywy mającej na celu dopasowanie działań edukacyjnych do rynkowych potrzeb przedsiębiorstwa i życzymy powodzenia w realizacji tego wspólnego przedsięwzięcia.

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: