SYMPOZJUM O ZAGOSPODAROWANIU DOLNEJ WISŁY

Prezes Izby p. Marek Kwiatkowski uczestniczył w sympozjum dotyczącym zagospodarowania dolnego odcinka Wisły aż do ujścia do Bałtyku.

W sympozjum udział wzięli m.in. p. Marek Gróbarczyk- Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz p. Mieczysław Struk- Marszałek Województwa Pomorskiego. Podczas sympozjum poruszono szereg wątków dotyczących wpływu przyszłych inwestycji na: bilans energetyczny Pomorza i kraju, rozwój turystyki, poprawę bilansu wodnego oraz transport rzeczny- w tym wsparcie przeładunków w portach Gdańsk i Gdynia.

Najnowsze informacje: