SZKOLENIE PODATKOWE

11 grudnia odbyło się szkolenie podatkowe podatkowe dotyczące szeregu zmian jakie weszły w życie w listopadzie oraz planowanych zmian w 2020 roku. W szkoleniu wzięło udział blisko 40 osób. Słabe i bardzo słabe oceny szkolenia z marca br. przeprowadzonego bezpłatnie przez US, skłoniło władze Izby do skorzystania z wysokiej klasy fachowca. W tej sytuacji szkolenie było po raz pierwszy odpłatne ale dzięki licznemu uczestnictwu, koszt jednostkowy był niski a poziom szkolenia – jak wynika ze wstępnie zebranych opinii od ok. 10 uczestniczek- bardzo wysoki i szkolenie spełniło oczekiwania. Prowadząca szkolenie wykazała się dużą  wiedzą, chętnie i na bieżąco oraz po spotkaniu odpowiadała na pytania. Uczestnicy potwierdzili właściwy wybór miejsca – salę UM– z łatwym dojazdem także komunikacja miejską oraz z dużą dostępnością miejsca na sali wykładowej. Za dodatkowy plus uznano pyszne przekąski przygotowane bezpłatnie przez hotel „OLIMP”. Jeszcze raz podziękowania dla właściciela firmy PERFEKTA za pomoc w formalnym aspekcie szkolenia.

Uczestnicy otrzymają już dzisiaj prezentację ze szkolenia. Gremialnie uzyskaliśmy też akces udziału w przyszłych, podobnych szkoleniach.

Najnowsze informacje: