TWOJE ŻYCIE TWOJA PRACA TWÓJ STYL

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji, która poświęcona była problemom integracji i reintegracji zawodowej kobiet w ramach aktywnej polityki rynku pracy, uczestniczył Prezes Izby Leszek Glaza. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet z naszego powiatu.Skierowana jest do szerokiej grupy kobiet: bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo,  o niskich kwalifikacjach, powracających na rynek pracy, chcących rozpocząć własna działalność gospodarczą.

Najnowsze informacje: