URZĄD PRACY Z WIZYTĄ W IZBIE

W piątek 8 kwietnia w siedzibie Izby miało miejsce spotkanie Prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie Jacka Pomieczyńskiego z Grażyną Sobieraj Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Tematem rozmów była bieżąca współpraca obu organizacji w zakresie promocji zatrudnienia, szkolenia i aktywizacji osób pozostających bez pracy. Rozmawiano możliwych wspólnych działaniach promujących przedsiębiorczość oraz o narzędziach będących w dyspozycji PUP, wspierających i zatrudnienie i aktywizujących osoby bezrobotne.

Jednym z efektów spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie organizacji partnerstwa lokalnego polegającego na aktywnym uczestnictwie Izby w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji jakie organizowane są przez PUP w dniu 21 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Kieturakisa w Wejherowie, ul. Dworcowa 5.

W ramach porozumienia, Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA posiadać będzie na targach własny punkt informacyjny. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby za pośrednictwem tego punktu znaleźć pracownika albo są zainteresowaniu przedstawieniem swojej oferty zatrudnienia, proszeni są o kontakt z dyrektorem biura izby Tomaszem Magulskim tel. 601 935 837, e-maile: dyrektor@norda-biznes.info

Najnowsze informacje: