VIII POWIATOWE TARGI PRACY I EDUKACJI

W dniu 21 kwietnia w sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa przy ul. Dworcowej 5 w Wejherowie odbyły się VIII Powiatowe Targi Pracy i Edukacji.

Swoje oferty dla osób poszukujących zatrudnienia oraz chcących się kształcić i doszkalać, zaprezentowało 48 instytucji, głównie z terenu powiatu wejherowskiego oraz Trójmiasta. Wśród nich byli przedsiębiorcy, szkoły policealne, uczelnie wyższe, firmy zajmujące się rekrutacją i pośrednictwem pracy w kraju i za granicą. Swoje stoiska miały także Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, urzędy pracy z Gdyni i Pucka oraz Punkt Informacji o Funduszach Europejskich.

Niektórzy z wystawców promowali się w sposób nietypowy lecz atrakcyjny, oferując zwiedzającym masaż karku i pleców albo specjały i wypieki kaszubskie. Inną ciekawostką były praktyczne zajęcia warsztatowe z zakresu sporządzania CV prowadzone przez doradców zawodowych.

Otwarcia VIII Powiatowych Targów Pracy i Edukacji dokonała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Sobieraj oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski. Obecni byli także Zbigniew Kwidziński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel.

Oferty zatrudnienia były bardzo różne. Począwszy od prostych prac fizycznych nie wymagających specjalistycznego wykształcenia, po stanowiska specjalistyczne wymagające specyficznej wiedzy i doświadczenia. Były także propozycje prac za granicą oraz oferty sezonowe.

– Poszukiwani są bardzo różni pracownicy. Rozpoczyna się teraz sezon prac budowlanych więc potrzebni są pracownicy budowlani, potrzebni są sprzedawcy, ośrodki wypoczynkowe zaczynają poszukiwać pracowników na sezon letni. Mamy też przedstawicieli szkół i placówek oświatowych którzy chcą przedstawić możliwości kształcenia w swoich placówkach. – mówiła podczas targów dyr. PUP Wejherowo Grażyna Sobieraj.

W ramach umowy partnerstwa lokalnego, podpisanej pomiędzy Izbą a PUP Wejherowo, Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA zaangażowała się w Powiatowe Targi Pracy i Edukacji między innymi poprzez rozpropagowanie informacji o imprezie wśród członków Izby oraz w formie własnego punktu informacyjnego jaki został przygotowany na targi.

Tomasz Magulski

Najnowsze informacje: