VIII REGIONALNE BIAŁORUSKO – POMORSKIE FORUM GOSPODARCZE

29 września 2016 r.  w Gdańsku odbyło się VIII Regionalne Białorusko – Pomorskie Forum Gospodarcze. 

Niewątpliwie było to bardzo ważne wydarzenie gospodarcze, w którym uczestniczyli przedstawiciele pięćdziesięciu firm, przedsiębiorstw i instytucji z Województwa Pomorskiego i Białorusi. Nie mogło tam zabraknąć przedstawicieli firm zrzeszonych w naszej organizacji, gdyż Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, od wielu lat współdziała z Konsulatem Generalnym Republiki Białoruś w Gdańsku. Współpraca polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami białoruskimi otwiera szerokie możliwości wejścia na rynki Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i innych krajów wschodnich, co w obecnej sytuacji gospodarczej powinno mieć duże znaczenie ekonomiczne dla polskich firm. Instrumenty prawne i finansowe wypracowane w ostatnich latach przez Republikę Białoruś dają gwarancje bezpieczeństwa biznesowego, specjalne strefy ekonomiczne, ulgi podatkowe i inne przywileje dla inwestorów stwarzają klimat partnerstwa.

Konsul Generalny Pan Siargei Mikhnevich na ręce Prezesa Izby przekazał słowa szczerej wdzięczności dla członka Rady Izby Pana Leszka Glazy za osobiste zaangażowanie, jako moderatora tegoż forum.

Najnowsze informacje: