WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW NORDY

W dniu 31 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA. Obrady prowadził Jacek Nurzyński – Wiceprezes Izby. Zebrani wysłuchali sprawozdania Prezesa Jacka Pomieczyńskiego z działalności Izby za cały okres kadencji 2014 – 2017r.

Obecni na Walnym  Zgromadzeniu zapoznali  się także z opinią Komisji Rewizyjnej oceniającej sprawozdanie finansowe Izby za rok 2016, które przedstawiła Tatiana Kuklińska, oraz ze sprawozdaniem Sądu Koleżeńskiego, które przedstawił Wojciech Bilewski. Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w głosowaniu zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.W dalszym ciągu obrad odbyły się wybory do organów Izby.

W głosowaniu jawnym wybrano władze Izby.

Rada Izby:

 1.  Jacek Pomieczyński   –   Prezes
 2.  Dariusz Schmidtke    –   Wiceprezes
 3.  Leszek Glaza            –     Wiceprezes
 4. Paweł Kwidziński      –    Wiceprezes
 5.  Dorota Karnikowska
 6.  Iwona Musiał
 7. Paweł Piechota
 8. Aureliusz Jędrzejewski
 9. Jacek Nurzyński
 10. Roman Wierciński
 11. Krzysztof Kubis
 12. Piotr Ruszewski
 13. Tadeusz Dębski
 14. Maciej Naskręt
 15. Marek Kwiatkowski

Komisja Rewizyjna:

 1. Marek Klepacki – Przewodniczący Komisji
 2. Tatiana Kuklińska
 3. Bernadeta Kajder

Sąd Koleżeński 

 1. Henryk Mizak – Przewodniczący Sądu
 2. Krzysztof Szczęsny
 3. Wojciech Bilewski
 4. Piotr Górny
 5. Marcin Semerling

Najnowsze informacje: