WALNE ZGROMADZENIE CZłONKÓW IZBY

30 maja 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby. Zgromadzeniu przewodniczył członek Rady Izby Jacek Nurzyński. Prezes Izby Marek Kwiatkowski przedstawił uczestnikom zgromadzenia sprawozdanie  z działalności Izby za rok 2018. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się również  ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Marek Klepacki. Zgromadzeni członkowie Izby w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium organom Izby.

Najnowsze informacje: