Walne Zgromadzenie członków Izby 27.05.2021 r.

Uprzejmie informuję, że w ubiegły czwartek odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków naszej Izby. Obecni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium władzom Izby.

Podczas prezentacji i późniejszej dyskusji nad obecnymi inicjatywami Rady Izby, jednomyślnie uznano, że wyniki ankiety wśród członków Izby stanowić będą ‘zasadnicze wytyczne” dla prac władz Izby. W szczególności – po okresie pomocnego dużego nacisku na szkolenia, webinary i inne formy wsparcia oraz informowania dotyczącego programów pomocowych i/lub subwencji nakierowanych na złagodzenie szoku wywołanego COVID-19- oczekiwane jest obecnie przez członków Izby zarówno analizowanie potencjalnego wpływu Nowego Polskiego Ładu na kondycję i przyszłość przedsiębiorców jak i wzmocnienie funkcji ”sieciowania” i tworzenia możliwości głębszej współpracy bezpośredniej pomiędzy członkami Izby. O ile jest ona już zauważalna pomiędzy wybranymi większymi organizacjami- to dużo potencjalnych możliwości tkwi wśród średnich i mniejszych firm- członków Izby.  W rozmowach kuluarowych po oficjalnej części Walnego Zgromadzenia podkreślono też ważną i pozytywną rolę wszelkich form spotkań osobistych członków Izby.

W tym miejscu pragnę podziękować tym z Państwa, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby, które przy zachowaniu wymogów sanitarnych odbyło się wyłącznie w formule osobistego udziału.

Z poważaniem,

Marek Kwiatkowski
Prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA

Najnowsze informacje: