WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY

W siedzibie Izby odbyło się dzisiaj Walne zgromadzenie.

Tradycyjnie już  Rada Izby przedstawiła zgromadzonym członkom sprawozdanie z działalności Izby za miniony rok, oraz sprawozdania finansowe.  W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium organom Izby. Następnie odbyły się wybory do organów statutowych Izby. Prezesem Izby na kadencję 2011-2014 r. został ponownie wybrany Leszek Glaza. Wybrano także dwóch wiceprezesów.

Zostali nimi : Zbigniew Kwidziński i Marek Nagórski.

Najnowsze informacje: