WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

24 maja 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby. Członkowie zrzeszeni w naszej organizacji spotkali się w gościnnych progach Hotelu „OLIMP” w Wejherowie. Obrady poprowadził Dyrektor Zarządzający Izby  Marek Kwiatkowski.

Zgromadzeni przedsiębiorcy wysłuchali sprawozdania Prezesa Izby Jacka Pomieczyńskiego za rok 2017., zapoznali się także  z opinią Komisji Rewizyjnej oceniającej sprawozdanie finansowe Izby za rok 2017, które przedstawił Przewodniczący Komisji Marek Klepacki, oraz ze sprawozdaniem Sądu Koleżeńskiego, które przedstawił Henryk Mizak .Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w głosowaniu zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz udzieliło absolutorium władzom Izby.

Najnowsze informacje: