WIZYTA W FIRMIE SCROL SP. Z O.O.

Rada oraz członkowie Izby odwiedzili dzisiaj firmę Scrol sp. z o.o. Wizyta była okazją do zwiedzenia firmy, a także do złożenia właścicielom gratulacji w związku z 15 leciem istnienia firmy, która od wielu lat jest naszym członkiem.

Najnowsze informacje: