XX ROCZNICA DZIAŁALNOŚCI POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Dwudziestą rocznicę działalności Powiatu Wejherowskiego

 świętowano uroczyście 11 października br. w Filharmonii Kaszubskiej. Była to okazja do wspomnień i podziękowań. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, na którą przybyło wielu znakomitych gości.  Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło rysu historycznego, podsumowań, życzeń i gratulacji. Na ręce starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius wyrazy uznania w imieniu naszej Izby złożyli Prezes Marek Kwiatkowski oraz Wiceprezesi Leszek Glaza i Dariusz Schmidtke. Z okazji 20-lecia Prezydent Miasta Wejherowa odznaczył starostę wejherowskiego – Gabrielę Lisius  Medalem Róży. Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt Medal Róży został przyznany Pani Gabrieli Lisius w uznaniu zasług za wieloletnie zarządzanie Powiatem Wejherowskim i dynamiczny jego rozwój, a także za harmonijną i efektywną współpracę z władzami samorządowymi Miasta Wejherowa.

W swoim okolicznościowym przemówieniu starosta Gabriela Lisius przypomniała początki samorządu powiatowego. Dzięki przeprowadzonym w 1998 roku wyborom Powiat, jako samodzielna jednostka samorządu lokalnego, zaczął funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku. Pierwszym starostą Powiatu Wejherowskiego był śp. Grzegorz Szalewski. Gabriela Lisius informując szeroko o funkcjonowaniu samorządu powiatowego w Wejherowie przypomniała, że Powiat Wejherowski posiada powierzchnię ponad 1,7 tys. km kwadratowych oraz liczy ponad 212 tys. mieszkańców. Jest największym powiatem w Polsce.

Najnowsze informacje: